AJK KETUA PENYELARAS PERTANDINGAN
 1. Andrew DURAT (Ketua)
 2. Asnijah Sibin (Timb)
 3. Raihana Binti Jamal Wujdi
 4. Siti Shahirah Mohd Rahmat
 5. Stephen Juannes
 6. Azri Saflie
 7. Danny Hassan
 8. Aishahturizdah Asghul
 9. Sofia Akan
 10. Johnny Gampawi
 11. Rusiah D